ศกศ.มส. ได้จัดกิจกรรมบำบัดให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม นางสาวนภาพร กองเงิน นักกิจกรรมบำบัดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมบำบัดให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ผู้ปกครองประสงค์ให้บุตรของตน รับบริการกิจกรรมบำบัดด้านการปรับพฤติกรรม ในวันอังคารและวันพุธ จำนวน 1 คน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.