ศกศ.มส. กลุ่มบริหารงานวิชาการ นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ห้องหน่วยบริการแม่ลาน้อย

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยรองบังอร อนุโลม และนางสาวกาญจนา กมลสิทธิชัย หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ เดินทางไปนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ของห้องหน่วยบริการแม่ลาน้อย โดยมีนางสาวสุรีย์พร กองเก็บดี คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาห้องหน่วยบริการแม่ลาน้อยให้การต้อนรับ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ แนวทางในการจัดการเรียนการสอนในห้องหน่วยบริการต่อไป

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.