ศกศ.มส. เข้าพบผอ.โรงเรียนอนุบาลขุนยวมและโรงเรียนขุนยวมวิทยาเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการขอใช้สถานที่จัดตั้งอาคารสำนักงานห้องหน่วยบริการขุนยวม

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยรองบังอร อนุโลม นางสาวกาญจนา กมลสิทธิชัย หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ เข้าพบนายประสิทธิ เข็มสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา, ดร.วิโรจน์ คำพลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขุนยวม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการขอใช้สถานที่ เพื่อจัดตั้งอาคารสำนักงานห้องหน่วยบริการขุนยวม ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.