ศกศ.มส. ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2565

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2565 เพื่อติดตามการดำเนินงานของทั้ง 4 กลุ่มงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และชี้แจงรายละเอียดปฎิทินการดำเนินงานของทุกกลุ่มงานในรอบเดือนสิงหาคม พร้อมมอบวุฒิบัตร การเข้าร่วมอบรมวิชาชีพเฉพาะ “หลักสูตรวิชาการทำเทียนหอมอโรม่า และหลักสูตรวิชาการทำแซนวิช” ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.