พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสาวสุภัคกมล ชินวงค์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565 โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิฯ ได้ประทานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับ
เด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภทในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 143 ทุน ทุนละ 5,000 บาท พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครอง นักเรียน 
เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.