ศกศ.มส. จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 รองผู้อำนวยการ บังอร อนุโลม พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ณ วัดพระธาตุปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.