ศกศ.มส. ร่วมกับ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดอบรมหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"และ"ผู้ให้บริการสอนเสริม"

วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 
จัดอบรมหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”และ”ผู้ให้บริการสอนเสริม” ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา โดย นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานพิธีในการเปิดและบรรยายพิเศษ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการทางการศึกษาในโรงเรียน
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.