ศกศ.มส.จัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 6/2565

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อติดตามการดำเนินงาน ในรอบเดือนมิถุนายน ของทั้ง 4 กลุ่มงาน พร้อมทั้งมอบของขวัญวันเกิดแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เกิดในเดือนมิถุนายน
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.