ศกศ.มส.จัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 6/2565

ศกศ.มส.จัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 6/2565

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อติดตามการดำเนินงาน ในรอบเดือนมิถุนายน ของทั้ง 4 กลุ่มงาน พร้อมทั้งมอบของขวัญวันเกิดแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เกิดในเดือนมิถุนายนเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ