ศกศ.มส. จัดประชุมตรวจการจ้างงานโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราว แบบกึ่งถาวร ซ่อมแซมอาคราสำนักงาน ต่อเติมห้องฝึกอาชีพและก่อสร้างโรงจอดรถ

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการประชุมตรวจการจ้างงานโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราว แบบกึ่งถาวร ซ่อมแซมอาคราสำนักงาน ต่อเติมห้องฝึกอาชีพและก่อสร้างโรงจอดรถ โดยมีนายจิรพันธ์ มุ่งเจริญ เป็นประธานกรรมการตรวจการจ้าง พร้อมชุดคณะกรรมการตรวจการจ้าง ณ ห้องสมุด ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.