ผู้ใหญ่ใจดี

ผู้ใหญ่ใจดี

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณ คุณสุภาวรรณ์ พยาวังกริม พร้อมครอบครัว ที่ได้เดินทางมาเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอวยชัยให้ท่าน มีความสุขตลอดไปด้วยเถิด