ผู้ใหญ่ใจดี

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณ คุณณัฐฏนันธ์ เจริญภัทรเภสัช พร้อมครอบครัวที่ได้เดินทางมาเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่นักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอวยชัยให้ท่าน มีความสุขตลอดไปด้วยเถิด

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.