ผู้ใหญ่ใจดี

ผู้ใหญ่ใจดี

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณ คุณณัฐฏนันธ์ เจริญภัทรเภสัช พร้อมครอบครัวที่ได้เดินทางมาเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่นักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอวยชัยให้ท่าน มีความสุขตลอดไปด้วยเถิด