ศกศ.มส.ได้จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day”

ศกศ.มส.จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day”

วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมเข้ากิจกรรมทำความสะอาดบริเวณภายในอาคารเรียน แนวรั้วอาคารแฟลตพักครู แนวรั้วอาคารเรียน มีการตัดแต่งต้นไม้ กำจัดวัชพืชบริเวณรอบ มีการฉีดพ่นยุงลาย พร้อมคว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อเป็นการป้องกันไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ตรวจเช็คสภาพของอุปกรณ์การแจ้งเตือนของ ทุกอาคารเรียน โดยมีนายประพิณ ปินตาคำ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป กำกับดูแล