ศกศ.มส.ขอแจ้ง เรื่อง การหยุดการเรียนการสอน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอแจ้ง เรื่อง การหยุดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.