ศกศ.มส.ขอแจ้ง เรื่อง การหยุดการเรียนการสอน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอแจ้ง เรื่อง การหยุดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕