ศกศ.มส.จัดอบรม “โครงการ ครู หมอ เคลื่อนที่ ประจำปีการศึกษา 2565” หน่วยบริการแม่ลาน้อย

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักสหวิชาชีพ จัดอบรม “โครงการ ครู หมอ เคลื่อนที่ ประจำปีการศึกษา 2565” ให้แก่นักเรียน คณะผู้ปกครอง ในเขตพื้นที่หน่วยบริการแม่ลาน้อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนิเทศ ติดตามพัฒนาการเด็กพิการ พร้อมให้คำแนะนำ ให้ความรู้ แก่ผู้ปกครอง เกี่ยวกับวิธีการดูแล และแนวทางในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ณ ห้องหน่วยบริการอำเภอแม่ลาน้อย

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.