ศกศ.มส.จัดอบรม “โครงการ ครู หมอ เคลื่อนที่ ประจำปีการศึกษา 2565” หน่วยบริการแม่สะเรียง

ศกศ.มส.จัดอบรม “โครงการ ครู หมอ เคลื่อนที่ ประจำปีการศึกษา 2565”

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักสหวิชาชีพ จัดอบรม “โครงการ ครู หมอ เคลื่อนที่ ประจำปีการศึกษา 2565” ให้แก่นักเรียน คณะผู้ปกครอง ในเขตพื้นที่หน่วยบริการแม่สะเรียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนิเทศ ติดตามพัฒนาการเด็กพิการ พร้อมให้คำแนะนำ ให้ความรู้ แก่ผู้ปกครอง เกี่ยวกับวิธีการดูแล และแนวทางในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ณ ห้องหน่วยบริการอำเภอแม่สะเรียง