ศกศ.มส.ลงพื้นที่ปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องหน่วยบริการ

วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2565 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาชาย ลงพื้นที่ปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องหน่วยบริการแม่ลาน้อย, ห้องหน่วยบริการแม่สะเรียง ให้มีความเหมาะสม ปลอดภัย ต่อการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.