ศกศ.มส.ลงพื้นที่ปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องหน่วยบริการ

วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2565 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาชาย ลงพื้นที่ปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องหน่วยบริการแม่ลาน้อย, ห้องหน่วยบริการแม่สะเรียง ให้มีความเหมาะสม ปลอดภัย ต่อการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ