ศกศ.มส.จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day”

วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ขึ้น โดยในวันนี้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าทำความสะอาด ตามจุดต่าง ๆ มีการตัดแต่งต้นไม้ กำจัดวัชพืชบริเวณรอบ ๆ บริเวณศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาด ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และเหมาะสมแก่การเรียนรู้สำหรับนักเรียน โดยมีนายประพิณ ปินตาคำ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป กำกับดูแลในครั้งนี้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.