ศกศ.มส ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ จำนวน 300,000 ตัว

ศกศ.มส ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ จำนวน 300,000 ตัว


Facebook


Twitter


Youtube

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ จำนวน 300,000 ตัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ทำนบปลาบ้านสบสอย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน