ศกศ.มส จัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2565

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อติดตามการดำเนินงานของทั้ง 4 กลุ่มงาน พร้อมทั้งมอบของขวัญวันเกิดแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เกิดในเดือนพฤษภาคม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ และมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ร่วมประกวดงานวิจัยและผลิตสื่อการเรียนการสอน ในรอบปีการศึกษา 2564

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.