ศกศ.มส จัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2565

ศกศ.มส จัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2565


Facebook


Twitter


Youtube

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อติดตามการดำเนินงานของทั้ง 4 กลุ่มงาน พร้อมทั้งมอบของขวัญวันเกิดแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เกิดในเดือนพฤษภาคม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ และมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ร่วมประกวดงานวิจัยและผลิตสื่อการเรียนการสอน ในรอบปีการศึกษา 2564