ประกาศเปิด - ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2565

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศเปิด – ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2565