ปรับปรุง พัฒนา ตกแต่ง สภาพภูมิทัศน์ห้องหน่วยบริการปาย

ปรับปรุง พัฒนา ตกแต่ง สภาพภูมิทัศน์ห้องหน่วยบริการปาย

วันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2565 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับมอบหมาย จากผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมปรับปรุง พัฒนา ตกแต่ง สภาพภูมิทัศน์ห้องหน่วยบริการปายแห่งใหม่ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาห้องหน่วยบริการปาย เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการแก่นักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอปาย ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565วันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2565 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมปรับปรุง พัฒนา ตกแต่ง สภาพภูมิทัศน์ห้องหน่วยบริการปายแห่งใหม่ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาห้องหน่วยบริการปาย เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการแก่นักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอปาย ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565


Facebook


Twitter


Youtube