ปรับปรุง พัฒนา ตกแต่ง สภาพภูมิทัศน์ห้องหน่วยบริการปาย

วันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2565 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับมอบหมาย จากผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมปรับปรุง พัฒนา ตกแต่ง สภาพภูมิทัศน์ห้องหน่วยบริการปายแห่งใหม่ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาห้องหน่วยบริการปาย เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการแก่นักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอปาย ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565วันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2565 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมปรับปรุง พัฒนา ตกแต่ง สภาพภูมิทัศน์ห้องหน่วยบริการปายแห่งใหม่ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาห้องหน่วยบริการปาย เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการแก่นักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอปาย ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.