ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง มาตรการปฏิบัติของผู้เข้าสอบข้อเขียน-สอบสัมภาษณ์

ประกาศ มาตรการปฏิบัติของผู้เข้าสอบข้อเขียน-สอบสัมภาษณ์


Facebook


Twitter


Youtube

ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง มาตรการปฏิบัติของผู้เข้าสอบข้อเขียน-สอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นพนักงานราชการและพี่เลี้ยงเด็กพิการ สนามสอบวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน วันที่ 20 มกราคม 2565 รายละเอียดดังแนบ