ศกศ.มส จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2564

การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 12 – 16 มกราคม 2565 โดย ผู้อำนวยการ โกสินทร์ สวัสดิ์ชัย เป็นประธานการเปิดอบรม และมี ดร.สุรางค์ วิสุทธิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม ณ ห้องสมุด ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.