ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง เลื่อนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติสำหรับเด็กพิการ ประจำปี 2565

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง เลื่อนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติสำหรับเด็กพิการ ประจำปี 2565
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อป้องกันการระบาด ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าวจากเดิมเป็น วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 โดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบเป็นการถ่ายทอดสดออนไลน์ ผ่านช่องทาง Facebook เพจ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะแจ้งให้ทราบโดยเร็ว

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.