ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง เลื่อนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติสำหรับเด็กพิการ ประจำปี 2565

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง เลื่อนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติสำหรับเด็กพิการ ประจำปี 2565


Facebook


Twitter


Youtube

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง เลื่อนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติสำหรับเด็กพิการ ประจำปี 2565เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อป้องกันการระบาด ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอเลื่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าวจากเดิมเป็น วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 โดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบเป็นการถ่ายทอดสดออนไลน์ ผ่านช่องทาง Facebook เพจ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปหมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะแจ้งให้ทราบโดยเร็ว