งานวันคนพิการสากลจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสมัชชาคนพิการประจำปี 2564

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยการโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการบังอร อนุโลม และคณะครู นักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสมัชชาคนพิการประจำปี 2564 (ปีงบประมาณ 2565) โดยมีการจัดบูธแสดงผลงานอาชีพของนักเรียนพิการและนำนักเรียนร่วมแสดงบนเวที อีกทั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังได้รับการสนับสนุนสื่อการศึกษา เพื่อนำมาจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนพิการต่อไป ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.