ขยายผลการอบรม การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAPER

วันที่ 22-23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมขยายผลการอบรม การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAPER มาจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เพื่อให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้จัดทำข้อมูลนักเรียนพิการรายบุคคล ข้อมูลการศึกษา ตลอดจนพิกัดแผนที่บ้านนักเรียนทุกคนที่รับบริการทางการศึกษา โดยมีผู้อำนวยการโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการขยายผล พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ บังอร อนุโลม และคณะ เป็นวิทยากรขยายผลการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องสมุด ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.