โครงการพัฒนาศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็กพิการประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 17-18 กันยายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมตามโครงการ พัฒนาศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็กพิการประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างเคร่งครัด

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 202/5 หมู่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร 053 – 061263 โทรสาร 053 – 061075 School Zone | Developed by Rara Theme. Powered by WordPress.