นิเทศติดตามการใช้สมุดบันทึกคัดกรองสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ให้การต้อนรับคณะจากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ที่มาตรวจเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการใช้สมุดบันทึกการคัดกรองสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.