นิเทศติดตามการใช้สมุดบันทึกคัดกรองสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ให้การต้อนรับคณะจากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ที่มาตรวจเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการใช้สมุดบันทึกการคัดกรองสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน