ศกศ.มส. ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กพิการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กพิการ วัตถุประสงค์เพื่อหาทุนในการสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แก่เด็กพิการ
โดยจะนำรายได้ทั้งหมดสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ การเตรียมความพร้อม การพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต และการฝึกอาชีพให้แก่เด็กพิการ พัฒนาปรับปรุง ภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้และอาคารสถานที่ให้แก่เด็กพิการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล ในวันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เลขที่ ๒๐๒/๕ หมู่ ๑ ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐ หรือร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลได้ที่
🔖 บัญชีเลขที่ 508 – 052010 – 8
🔖 ชื่อบัญชี เงินผ้าป่าเพื่อการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
🔖 ธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์
โดยท่านสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้โดยการสแกน QR CODE และสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่า
หากท่านใดสนใจร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล 
สามารถติดต่อได้ที่ครูวีระชัย เดชไพรพนา
🔖 เบอร์โทรศัพท์มือถือ 082 – 6462389 
🔖 เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 053 – 061263 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.