โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564

    วันที่ 12 สิงหาคม 2564 นายสิทธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ 76 จังหวัด ภายใต้โครงการสภาสังคมสงเคราะห์ 55 ปี ใต้ร่มพระบารมี ประจำปี 2564 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
    ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เด็กพิเศษและครอบครัว
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย ฯ ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.