ศกศ.มส. มอบเกียรติบัตรแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะครู ได้เดินทางไปมอบเกียรติบัตร ให้กับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการแบบมีส่วนร่วม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *