ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม 2565 ครั้งที่ 12/2565

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม 2565 ครั้งที่ 12/2565

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม 2565 ครั้งที่ 12/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงานในรอบเดือนธันวาคมของทั้ง 4 กลุ่มงาน พร้อมทั้งมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกิดในเดือนธันวาคม และในการประชุมครั้งนี้ นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจในการทำงานตลอดปี 2565 ที่ผ่านมา