ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 ให้แก่ผู้เรียน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 ให้แก่ผู้เรียน

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดยนายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาวบังอร อนุโลม รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 ให้แก่ผู้เรียน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านสังคมด้วยการร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น ทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนผ่อนคลาย มีความสุข มีรอยยิ้ม ได้เรียนรู้วันสำคัญและเห็นคุณค่าในตนเอง ซึ่งภายในงานมีการเล่นกิจกรรมต่าง ๆ การจับฉลากของขวัญ การมอบทุนการศึกษา ซุ้มอาหาร และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคุณเจริญจิตร คุณจินดาภรณ์ ณ สงขลา ผู้ใหญ่ใจดีที่มาร่วมกิจกรรมกับทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประจำทุกปีภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/K8HgLnveHNNtLQnm8