ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม ณ โรงเรียนปายวิทยาคาร

ระหว่างวันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2565 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้คณะครูกลุ่มบริหารงานวิชาการ จำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม กิจกรรม “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนพิการทางการศึกษาได้อย่างถูกต้องและสามารถจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนพิการเรียนรวมได้อย่างมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมสุภเมธี โรงเรียนปายวิทยาคาร

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.