ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมแนวทาง
การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมแนวทางการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) และแนวทางการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายโกสินทร์ สวัสดิชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด นางสาวบังอร อนุโลม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นประธานในการประชุม

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.