ศกศ.มส. จัดกิจกรรม 5 ส. “Big Cleaning Day”

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. “Big Cleaning Day” ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมบริเวณรอบ ๆ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้มีความสะอาด ปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน เหมาะสมแก่การเรียนรู้สำหรับนักเรียน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมของบุคลากรอีกด้วย

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.