ศกศ.มส. จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม 2565 ครั้งที่ 10/2565

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม 2565 ครั้งที่ 10/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงานในรอบเดือนตุลาคมของทั้ง 4 กลุ่มงาน พร้อมทั้งมอบของขวัญวันคล้ายวันเกิดแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกิดในเดือนตุลาคม เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.