ศกศ.มส.ปรับปรุง พัฒนา ตกแต่ง สภาพภูมิทัศน์ห้องหน่วยบริการขุนยวม

วันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2565 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมปรับปรุง พัฒนา ตกแต่ง สภาพภูมิทัศน์ห้องหน่วยบริการขุนยวม ร่วมกับบุคลากรทางการศึกษาห้องหน่วยบริการขุนยวม เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการแก่นักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอขุนยวมในวันจันทรที่ 1 พฤศจิกายน 2565

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.