ศกศ.มส.ร่วมพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลปางหมู

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนางสาวบังอร อนุโลม รองผู้อำนวยการ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลปางหมู พร้อมรับมอบป้ายเงินโครงการสนับสนุนดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.