งานอนามัยและโภชนาการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูงให้นักเรียน

วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2565 นางสาววรดา หาญศักดิ์อารี ครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยและโภชนาการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูงให้นักเรียน เพื่อติดตามผลการเจริญเติบโตของร่างกาย และส่งเสริม เฝ้าระวัง ภาวะสุขภาพ ป้องกันและแก้ปัญหาด้านอนามัยและโภชนาการให้กับเด็กนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.