ศกศ.มส.ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 ทีมนักสหวิชาชีพศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำทีมโดยนางสาวนภาพร กองเงิน (นักกิจกรรมบำบัด) ผู้รับผิดชอบ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางสาวพิลาพรรณ ฉ่ำเอี่ยม หัวหน้าอำเภอเมือง และพี่เลี้ยงเด็กพิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน จำนวน 4 คน เพื่อติดตามพัฒนาการของนักเรียนและจัดการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ณ บ้านห้วยโป่งอ่อน บ้านห้วยโป่งกาน บ้านหนองเขียว อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.