ศกศ.มส. เข้าประสานงานภาคีเครือข่าย ในการบูรณาการการจัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (CBR) ร่วมกับสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางสาวกาญจนา กมลสิทธิชัย หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมกับนางสาวนภาพร กองเงิน ครูผู้ช่วย ได้เข้าร่วมการประสานภาคีเครือข่าย ในการบูรณาการการจัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (CBR) เพื่อสนับสนุนให้เด็กพิการมีสภาวะสุขภาพในระดับสูงสุด โดยมีนายพิพก สืบเจ๊ก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ และนางรัตนากร โพธิแสง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ได้เข้าร่วมในการจัดทำโครงการดังกล่าว ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.