ศกศ.มส. รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน"รองชนะเลิศอันดับ 1" เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน ประจำปี 2565

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน”รองชนะเลิศอันดับ 1″ เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน ประจำปี 2565 ของกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 ภาคเหนือ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.