ผู้อำนวยการโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย เข้าร่วมการประชุมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570

เข้าร่วมการประชุม การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570


Facebook


Twitter


Youtube

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุม การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสันติ ณ โบสถ์บ้านหัวลา อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมออกพื้นที่เยี่ยมหน่วยบริการแม่ลาน้อย หน่วยบริการแม่สะเรียง เพื่อนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของคณะครูห้องหน่วยบริการทั้ง 2 แห่ง