ผู้ใหญ่ใจดี

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน กรมธนรักษ์ กระทรวงการคลัง เดินทางมามอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเข้าเยี่ยมชมแนวทางการจัดการเรียนการสอน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.