ผู้ใหญ่ใจดี

ผู้ใหญ่ใจดี

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน กรมธนรักษ์ กระทรวงการคลัง เดินทางมามอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเข้าเยี่ยมชมแนวทางการจัดการเรียนการสอน


Facebook


Twitter


Youtube