ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมประจำเดือนเมษายน 2565

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมประจำเดือนเมษายน 2565

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมประจำเดือนเมษายน 2565 เพื่อนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานของปีการศึกษา 2564 และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งมอบของขวัญวันเกิดแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เกิดในเดือนเมษายน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ณ ห้องสมุดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน


Facebook


Twitter


Youtube