ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง เลื่อนการจัดสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการและพี่เลี้ยงเด็กพิการ จากเดิมวันที่ 20 มกราคม 2565 ขอเลื่อนเป็นวันที่ 25 มกราคม 2565 รายละเอียดดังแนบ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.