ประกาศ เลื่อนการจัดสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการและพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง เลื่อนการจัดสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการและพี่เลี้ยงเด็กพิการ จากเดิมวันที่ 20 มกราคม 2565 ขอเลื่อนเป็นวันที่ 25 มกราคม 2565 รายละเอียดดังแนบ