ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรบุคคลตำแหน่งพนักงานราชการและพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรบุคคลตำแหน่งพนักงานราชการและพี่เลี้ยงเด็กพิการ รายละเอียดดังแนบ