เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการจาก on-site เป็น on-hand
เนื่องด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูง
จึงขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการจาก on-site เป็น on-hand ตั้งแต่วันที่ 18-23 มกราคม 2565

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.