การประชุม เรื่อง แนวทางการดำเนินงาน PLC ตามแบบบันทึกข้อตกลง วPA

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ผู้อำนวยการ โกสินทร์ สวัสดิ์ชัย พร้อมรองผู้อำนวยการ บังอร อนุโลม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุม เรื่อง แนวทางการดำเนินงาน PLC ตามแบบบันทึกข้อตกลง วPA ของข้าราชการครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปีการศึกษา 2564
ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน maehongson special education center ที่อยู่ 202/5 หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-061263 Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.