การประชุม เรื่อง แนวทางการดำเนินงาน PLC ตามแบบบันทึกข้อตกลง วPA

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ผู้อำนวยการ โกสินทร์ สวัสดิ์ชัย พร้อมรองผู้อำนวยการ บังอร อนุโลม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุม เรื่อง แนวทางการดำเนินงาน PLC ตามแบบบันทึกข้อตกลง วPA ของข้าราชการครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปีการศึกษา 2564
ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ